CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI DOANH NHÂN QUỐC TẾ

Câu lạc bộ IBC là một tổ chức được thành lập ra với mong muốn tạo dựng một cộng đồng doanh nghiệp sáng tạo và bền vững, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Với hoạt động chính là tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cho các hội viên, Câu lạc bộ IBC xây dựng môi trường giao lưu, liên kết giao thương, đầu tư và mở ra cơ hội hợp tác quốc tế lớn cho các hội viên nhằm góp phần nâng cao năng lực, tăng cường tính liên kết, hợp tác, chia sẻ. Câu lạc bộ IBC trao đổi và cung cấp thông tin chuyên sâu của từng thị trường mục tiêu… nhằm đảm bảo các hội viên có đủ sự hiểu biết và nhận được tối đa các lợi ích trong khuôn khổ các “thỏa thuận hợp tác đầu tư – thương mại quốc tế” mà Việt Nam là thành viên.

giới thiệu khái quát về CLB

Câu lạc bộ IBC là một tổ chức được thành lập ra với mong muốn tạo dựng một cộng đồng doanh nghiệp sáng tạo và bền vững, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Sơ đồ tổ chức

Đứng đầu là Chủ tịch thường trực, Chủ tịch danh dự

Điều khoản hoạt động

– Tự nguyện, tự quản.
– Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
– Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
– Không vì mục đích lợi nhuận.
– Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, thông lệ Quốc tế và Điều lệ Câu lạc bộ.

Ấn phẩm hiệp hội

Cơ hội giao thương