CÔNG TY HML SUPPLY CHAIN JSC ĐANG TRAO ĐỔI VỚI CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc trao đổi và giao thương giữa các quốc gia ngày càng được đẩy mạnh. Trong buổi họp vừa qua (27/02/2024), HML đã có buổi gặp gỡ và trao đổi cùng với các đối tác quốc tế tại văn phòng Câu lạc bộ IBC. Đây là cơ hội để HML có thể giới thiệu dịch vụ cũng như tiếp cận với các thị trường mới. Buổi gặp gỡ đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Hãy cùng nhìn một số hình ảnh dưới đây: