Văn phòng hiệp hội

 

 

Văn phòng hiệp hội  (Tầng 2, Sảng B2, Tòa Nhà Gemek 1, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội)